سوالات متداول

  1. برای چه کارهایی از SAS میتوانم استفاده نمایم؟

SAS سیستمی جهت جمع آوری داده و تبدیل آن به اطلاعات جهت استفاده در سطوح مختلف سازمان میباشد. ویرایشی که هم اکنون (2.0.1) تدوین گشته است قابلیت تعریف داده های کمی (عددی) و انجام محاسبات تو در تو (یعنی استفاده از داده ها در کنار محاسبات) نیز قابل استفاده میباشد.

با استفاده از این نرم افزار تحت وب میتوان بدون دانش برنامه نویسی هر گونه داده ای را در زمان اندکی تعریف و جمعاوری نمود ، لازم به ذکر است که تعداد واحد ها یی که میبایست ای اطلاعات را وارد نمایند نا محدود است و به دلیل تحت وب بودن از لحاض مکانی محدود نمیباشد.

برای مثال وزارت کشور به تازگی شاخصهای بهره وری استانی را برای تمامی بخش ها منتشر نموده است، که مسئولیت جمع آوری داده ها را به سازمانهای متوالی در هر استان واگذار نموده است، با کمک این نرم افزار تحت وب به راحتی در مدت 1 هفته داده ها تعریف و فرمول ها وارد گشت ، و آماده استفاده برای هزاران بنگاه گردید.