اهداف تحقق یافته (و در حال بهبود):

 1.  ایجاد دیتابیسی داینامیک جهت تعریف داده های عددی
 2. امکان تعریف داده های ورودی با تعریف نوع واحد
 3. جمع آوری اطلاعات تعریف شده با سرعتی بالا
 4. امکان ایجاد ارتباط میان داده های تعریف شده
 5. امکان تعریف فرمول های محاسباتی جهت محاسبه داده های جمع آوری شده
 6. انجام محاسبه داده ها با قابلیت ثبت اطلاعات آماری
 7. امکان مشاهده گزارشات بهره وری در قالب نمودارها بصورت داینامیک
 8. امکان تجزیه فرمول های تعریفی به داده های تشکیل دهنده فرمول در سطوح مختلف
 9. امکان مدیریت کامل سامانه
 10. امکان جمع آوری داده ها در دوره های زمانی تعریف شده
 11. سیستم ردیابی خطای هوشمند
 12. گروه بندی هوشمند شرکتها
 13. گروهبندی داینامیک شرکتها
 14. تعریف واحد/شرکت/بخش/گروه
 15. مشاهده سامانه و تمام اجزاء آن به زبانهای قابل تعریف
 16. استفاده از تقویم جلالی و قابلیت تبدیل به سایر تقویم ها با توجه به تنظیمات کاربر
 17. قابلیت تبدیل زمان به وقت محلی کاربر و سرور
 18. قابلیت تعریف هدف
 19. امکان تعریف مجوز های زمان دار برای کاربران
 20. امکان شناسایی علامت و نوع اجزاء تشکیل دهنده فرمول
 21. قابلیت تعریف ضریب (نرخ تعدیل) برای داده ها و اهداف
 22. امکان مدیریت فعالیتهای پایگاه و زمانبندی اجرای آن
 23. امکان گزارش گیری از فعالیت کاربران و سرور

اهداف آتی:

 1.  ایجاد دیتابیسی داینامیک جهت تعریف همه نوع داده ای
 2. گزارش دهی به صورت داینامیک
 3. قالب بندی انواع گزارشات(مالی،انبارداری و ...)
 4. گزارش دهی به صورت OLAP
 5. ایجاد امکانات خرید آنلاین
 6. امکان تهیه نسخه پشتیبانی با توجه به نیاز هر کاربر
 7. ایجاد ظاهری زیبا و داینامیک